Chật ở Sài Gòn, Võ Thị Sáu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 139D1 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 985 92 35
Trang web
Vị trí chính xác 10.786.093, 10.668.497.479.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ốc16H - Phường 5