Charles & Keith, District 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18-20 Đường Nguyễn Trãi 18-20 Nguyen Trai Street, Ben Thanh, Ward, District 1, Bình Thạnh, 71009, Việt Nam
Số điện thoại 028 3925 1132
Trang web charleskeith.vn
Vị trí chính xác 107.711.483, 106.692.725


Địa chỉ Charles & Keith ở đâu?

18-20 Đường Nguyễn Trãi 18-20 Nguyen Trai Street, Ben Thanh, Ward, District 1, Bình Thạnh, 71009, Việt Nam

Giờ làm việc của Charles & Keith như thế nào?

Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TSU CORNER - Đại Lý Vento - Giày Vento - Sandal Vento - Dép Vento - Vento Hybrid - Vento HCM, Phường 16