Chành xe vận chuyển hàng hóa Bắc Trung Nam – Nhà xe vận tải, Quận 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0778 932 345
Trang web huongtransport.com
Vị trí chính xác 10.889.989.499.999.900, 1.066.525.695


Địa chỉ Chành xe vận chuyển hàng hóa Bắc Trung Nam - Nhà xe vận tải ở đâu?

Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chành xe vận chuyển hàng hóa Bắc Trung Nam - Nhà xe vận tải như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tô Châu TPHCM, Phường 1