CGV Sư Vạn Hạnh, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 6, Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6017
Trang web cgv.vn
Vị trí chính xác 10.770.551.399.999.900, 1.066.695.417


Địa chỉ CGV Sư Vạn Hạnh ở đâu?

Tầng 6, Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CGV Pandora City, Tây Thạnh