CGV Pearl Plaza, Phường 25

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6017
Trang web cgv.vn
Vị trí chính xác 108.000.849, 1.067.185.994


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Galaxy Kinh Dương Vương, Phường 13