Central Premium, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 10000, Việt Nam
Số điện thoại 090 763 73 86
Trang web central-premiumq8.com
Vị trí chính xác 107.363.725, 10.666.911.209.999.900


Địa chỉ Central Premium ở đâu?

856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Central Premium như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  FLC Legacy Kon Tum - Kon Tum