CENTRAL CLUB BÌNH DƯƠNG, Phú Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 167 Đ. 30 Tháng 4, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 253 01 67
Trang web centralclubbd.business.site
Vị trí chính xác 109.715.993, 1.066.712.398


Địa chỉ CENTRAL CLUB BÌNH DƯƠNG ở đâu?

167 Đ. 30 Tháng 4, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của CENTRAL CLUB BÌNH DƯƠNG như thế nào?

Thứ Bảy:[21:00-02:00], Chủ Nhật:[21:00-02:00], Thứ Hai:[21:00-02:00], Thứ Ba:[21:00-02:00], Thứ Tư:[21:00-02:00], Thứ Năm:[21:00-02:00], Thứ Sáu:[21:00-02:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cao Nguyen Billiard Club, TT. Châu Thành