Cen Đà Nẵng – VPĐD Cenland – Hoà Cường Bắc

Địa chỉ: 296 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 0236 6275 888

Trang web: cenland.vn

Bản đồ chỉ đường: 160.447.115,10.822.276.869.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cen Đà Nẵng – VPĐD Cenland ở đâu?

Trả lời: 296 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cen Đà Nẵng – VPĐD Cenland là bao nhiêu?

Trả lời: 0236 6275 888

Hỏi: Cen Đà Nẵng – VPĐD Cenland mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Cen Đà Nẵng – VPĐD Cenland là gì?

Trả lời: cenland.vn

Xem thêm:  MidTown One Uông Bí - Văn phòng Chủ Đầu Tư MidGroup - Yên Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.