CĐT An Bình Tân Nha Trang – khu đô thị An

Địa chỉ: L11.05 Đường T-3, khu đô thị An, Bình Tân, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 370 37 57

Trang web: thaihuuha.com

Bản đồ chỉ đường: 12.213.809,1.091.802.757 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CĐT An Bình Tân Nha Trang ở đâu?

Trả lời: L11.05 Đường T-3, khu đô thị An, Bình Tân, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CĐT An Bình Tân Nha Trang là bao nhiêu?

Trả lời: 091 370 37 57

Hỏi: CĐT An Bình Tân Nha Trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:40-22:00], Chủ Nhật:[06:40-22:00], Thứ Hai:[06:40-22:00], Thứ Ba:[06:40-22:00], Thứ Tư:[06:40-22:00], Thứ Năm:[06:40-22:00], Thứ Sáu:[06:40-22:00]

Hỏi: Website của CĐT An Bình Tân Nha Trang là gì?

Trả lời: thaihuuha.com

Xem thêm:  Khu Lấn Biển Tây Bắc Rạch Giá - Vịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.