CBRE Vietnam – Phường Bến Thành

Địa chỉ: 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 028 6284 7668

Trang web: cbrevietnam.com

Bản đồ chỉ đường: 10.770.557.799.999.900,1.066.943.826 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CBRE Vietnam ở đâu?

Trả lời: 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CBRE Vietnam là bao nhiêu?

Trả lời: 028 6284 7668

Hỏi: CBRE Vietnam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hỏi: Website của CBRE Vietnam là gì?

Trả lời: cbrevietnam.com

Xem thêm:  Nghĩa Trang Hương An Viên - Hương Trà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.