CBRE Đà Nẵng

Địa chỉ: Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside 74 Bạch Đằng Đà Nẵng

Số điện thoại: 028 6284 7668

Trang web: cbrevietnam.com

Giờ mở cửa: Friday:[8:30AM-5:30PM], Saturday:[Closed], Sunday:[Closed], Monday:[8:30AM-5:30PM], Tuesday:[8:30AM-5:30PM], Wednesday:[8:30AM-5:30PM], Thursday:[8:30AM-5:30PM]

Chỉ đường: 160.699.948,1.082.247.946 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CBRE Đà Nẵng ở đâu?

Trả lời: Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside 74 Bạch Đằng Đà Nẵng

Hỏi: Số điện thoại của CBRE Đà Nẵng là bao nhiêu?

Trả lời: 028 6284 7668

Hỏi: CBRE Đà Nẵng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[8:30AM-5:30PM], Saturday:[Closed], Sunday:[Closed], Monday:[8:30AM-5:30PM], Tuesday:[8:30AM-5:30PM], Wednesday:[8:30AM-5:30PM], Thursday:[8:30AM-5:30PM]

Hỏi: Website của CBRE Đà Nẵng là gì?

Trả lời: cbrevietnam.com


7,CBRE Đà Nẵng,Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside,74 Bạch Đằng,Đà Nẵng,Vietnam,2,CBRE Đà Nẵng, Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Đà Nẵng, Vietnam,1,Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Đà Nẵng, Vietnam,4,Da Nang, VietnamHải Châu 1, Hải Châu District,Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng,Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng,Da Nang,,Hải Châu District, Da Nang,VN

Xem thêm:  Văn Phòng GD BĐS Tiến Sỹ Land