Cây Khế Quán, Thủ Dầu Một

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 092 316 61 86
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 109.739.334, 10.668.105.709.999.900


Địa chỉ Cây Khế Quán ở đâu?

Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cây Khế Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[16:30-23:00], Chủ Nhật:[16:30-23:00], Thứ Hai:[16:30-23:00], Thứ Ba:[16:30-23:00], Thứ Tư:[16:30-23:00], Thứ Năm:[16:30-23:00], Thứ Sáu:[16:30-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bò Năm Nhọt, Tân Biên