Cầu Thanh Ba – Thanh Trạch

Địa chỉ: MFWG+87X, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 176.958.557,1.064.757.351 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cầu Thanh Ba ở đâu?

Trả lời: MFWG+87X, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cầu Thanh Ba là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Cầu Thanh Ba mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Cầu Thanh Ba là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Cầu Trắng - Phường 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.