Cầu Lê Thanh Nghị – Đống Đa

Địa chỉ: Q6V5+6W8, Lê Thanh Nghị, Đống Đa, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 137.930.481,1.092.098.298 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cầu Lê Thanh Nghị ở đâu?

Trả lời: Q6V5+6W8, Lê Thanh Nghị, Đống Đa, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cầu Lê Thanh Nghị là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Cầu Lê Thanh Nghị mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Cầu Lê Thanh Nghị là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Cầu Lộc Đại - Lộc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.