Câu Lạc Bộ Thể Thao, Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6, Khu Phố Thanh Hà, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3603 985
Trang web
Vị trí chính xác 11.090.351.799.999.900, 1.062.768.775


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân Bóng Đá (Bảo Đà) - Ph. Dữu Lâu