Câu lạc bộ Patin Công Viên Lê Thị Riêng Quận 10, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 875 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0797 628 557
Trang web patin.vn
Vị trí chính xác 107.859.989, 10.666.564.439.999.900


Địa chỉ Câu lạc bộ Patin Công Viên Lê Thị Riêng Quận 10 ở đâu?

875 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Câu lạc bộ Patin Công Viên Lê Thị Riêng Quận 10 như thế nào?

Chủ Nhật:[16:00-21:30], Thứ Hai:[16:00-21:30], Thứ Ba:[16:00-21:30], Thứ Tư:[16:00-21:30], Thứ Năm:[16:00-21:30], Thứ Sáu:[16:00-21:30], Thứ Bảy:[16:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân Chơi Patin Hồng Ngọc, An Phú