Câu Lạc Bộ Golf Phú Mỹ Hưng – Nam Sài Gòn, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5411 2001
Trang web saigonsouth.com
Vị trí chính xác 107.326.965, 1.067.155.227


Địa chỉ Câu Lạc Bộ Golf Phú Mỹ Hưng - Nam Sài Gòn ở đâu?

19 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Câu Lạc Bộ Golf Phú Mỹ Hưng - Nam Sài Gòn như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Câu Lạc Bộ Bida Caroom 3 Băng, Phường 8