Câu lạc bộ cầu lông PTO, Bình Hưng Hoà A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QJH3+5VG, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2212 2711
Trang web
Vị trí chính xác 107.779.446, 1.066.046.964


Địa chỉ Câu lạc bộ cầu lông PTO ở đâu?

QJH3+5VG, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Câu lạc bộ cầu lông PTO như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Tiến Minh Sport., Phường 11