Câu Lạc Bộ Bida, Bình Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Đ. Lương Định Của, Bình Khánh, 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2213 7889
Trang web
Vị trí chính xác 107.869.981, 1.067.326.779


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Câu Lạc Bộ Bida LYP - Nguyễn Kiệm Phú Nhuận, Phường 3