Cầu Cái Sình – Phường 7

Địa chỉ: QC6G+2R7, Phường 7, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 97.600.414,105.427.042 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cầu Cái Sình ở đâu?

Trả lời: QC6G+2R7, Phường 7, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cầu Cái Sình là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Cầu Cái Sình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Cầu Cái Sình là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  cầu Rê - Vũ Quí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.