Câu Cá Giải Trí HẢI YẾN, kp4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 227/12, kp4, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0703 884 236
Trang web
Vị trí chính xác 110.701.827, 1.066.311.456


Địa chỉ Câu Cá Giải Trí HẢI YẾN ở đâu?

227/12, kp4, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Câu Cá Giải Trí HẢI YẾN như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ câu cá giải trí Quang Triều, Bình Lợi