Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 9012345678
Trang web vhnthcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.676.526, 1.066.879.652


Địa chỉ Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

5 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) cơ sở Ung Văn Khiêm, Phường 25