Cánh đồng hoa, Nhị Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WMCM+26W, Bờ bao sông, Nhị Bình, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 529 59 79
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.201.219, 1.066.830.688


Địa chỉ Cánh đồng hoa ở đâu?

WMCM+26W, Bờ bao sông, Nhị Bình, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cánh đồng hoa như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-18:30], Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30]

Hình ảnh tham khảo