Can thiệp sớm An Bình Yên, khu phố 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2, Đ. QH2, Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 185 05 58
Trang web
Vị trí chính xác 113.213.903, 1.061.034.426


Địa chỉ Can thiệp sớm An Bình Yên ở đâu?

2, Đ. QH2, Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Can thiệp sớm An Bình Yên như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành, Thái Bình