Căn hộ mini Villa Central Park – An Phú

Địa chỉ: 2QPF+XPP, Hẻm 149, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 094 222 33 86

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 100.374.609,10.577.434.079.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Căn hộ mini Villa Central Park ở đâu?

Trả lời: 2QPF+XPP, Hẻm 149, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Căn hộ mini Villa Central Park là bao nhiêu?

Trả lời: 094 222 33 86

Hỏi: Căn hộ mini Villa Central Park mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Căn hộ mini Villa Central Park là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Danko City - Đồng Hỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.