Căn hộ cho thuê Nha Trang – Phước Hải

Địa chỉ: 45.09 đường 14 KĐT Lê Hồng Phong, Phong Châu, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 098 907 56 83

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 122.427.079,1.091.781.443 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Căn hộ cho thuê Nha Trang ở đâu?

Trả lời: 45.09 đường 14 KĐT Lê Hồng Phong, Phong Châu, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Căn hộ cho thuê Nha Trang là bao nhiêu?

Trả lời: 098 907 56 83

Hỏi: Căn hộ cho thuê Nha Trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Căn hộ cho thuê Nha Trang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  IU apartment - Hải Cảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.