CAMERA Hải Đăng, Tây Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 1161, Khu Phố II, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh, 840000, Việt Nam
Số điện thoại 090 324 00 39
Trang web
Vị trí chính xác 111.109.721, 1.061.774.803


Địa chỉ CAMERA Hải Đăng ở đâu?

Số 1161, Khu Phố II, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh, 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của CAMERA Hải Đăng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:00], Thứ Ba:[08:00-11:00], Thứ Tư:[08:00-11:00], Thứ Năm:[08:00-11:00], Thứ Sáu:[08:00-11:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Smart New, Linh Xuân