Cầm đồ Thiên Trang, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 267 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 754000, Việt Nam
Số điện thoại 094 899 11 16
Trang web
Vị trí chính xác 107.597.043, 106.698.258


Địa chỉ Cầm đồ Thiên Trang ở đâu?

267 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 754000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cầm đồ Thiên Trang như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vay tiền nhanh, cầm đồ - F88 349 Lê Văn Sỹ, Q. 3, Phường 13