California Fitness & Yoga, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trung tâm thương mai Vivo City – Tầng 4, 1058 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7107 7899
Trang web cali.vn
Vị trí chính xác 10.729.654, 106.703.285


Địa chỉ California Fitness & Yoga ở đâu?

Trung tâm thương mai Vivo City – Tầng 4, 1058 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của California Fitness & Yoga như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Moksha Yoga Hoà Thành, Khu phố 3