California Fitness & Yoga Quan 4, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7308 2277
Trang web cali.vn
Vị trí chính xác 107.561.489, 10.669.186.719.999.900


Địa chỉ California Fitness & Yoga Quan 4 ở đâu?

346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của California Fitness & Yoga Quan 4 như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CLB cầu lông Đồng Giao, Linh Xuân