California Fitness & Yoga, Bình Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Bình Dương Square, 1 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 7303 999
Trang web cali.vn
Vị trí chính xác 10.984.516, 10.666.717.399.999.900


Địa chỉ California Fitness & Yoga ở đâu?

Bình Dương Square, 1 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của California Fitness & Yoga như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Clb khiêu vũ Nhã Thanh, Bình Hưng Hoà A