Cafe17, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 867 89 64
Trang web
Vị trí chính xác 114.882.379, 1.060.518.558


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chè Thái Lan 280, Phú Cường