Cafe Tùng, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 702 05 85
Trang web cafe-tung.business.site
Vị trí chính xác 110.395.335, 1.063.584.633


Địa chỉ Cafe Tùng ở đâu?

Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Tùng như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Cafe Tùng có website không?

cafe-tung.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Maison De Bông, TT. Hoà Thành