CAFE SƠN, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 344 44 39
Trang web
Vị trí chính xác 114.821.906, 1.060.202.712


Địa chỉ CAFE SƠN ở đâu?

Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của CAFE SƠN như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-20:00], Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-20:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nguyên Chất Coffee Tea An Hoà Trảng Bàng, An Hoà