Cafe Sân Vườn Miền Thảo Mộc, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 554E Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3963 1068
Trang web
Vị trí chính xác 107.630.869, 1.066.448.925


Địa chỉ Cafe Sân Vườn Miền Thảo Mộc ở đâu?

554E Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Sân Vườn Miền Thảo Mộc như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Cây Xanh, Long Thành Bắc