Cafe Nhi Vy, Tân Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ F2GC+VGX, Unnamed Road, Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 633 48 99
Trang web
Vị trí chính xác 114.772.488, 10.602.136.879.999.900


Địa chỉ Cafe Nhi Vy ở đâu?

F2GC+VGX, Unnamed Road, Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Nhi Vy như thế nào?

Thứ Bảy:[04:30-22:00], Chủ Nhật:[04:30-22:00], Thứ Hai:[04:30-22:00], Thứ Ba:[04:30-22:00], Thứ Tư:[04:30-22:00], Thứ Năm:[04:30-22:00], Thứ Sáu:[04:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Ban Mê, Phường 3