Cafe Nhật Thuy, Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 41 Lê Hồng Phong, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 900 60 86
Trang web
Vị trí chính xác 11.091.522.999.999.900, 106.267.135


Địa chỉ Cafe Nhật Thuy ở đâu?

41 Lê Hồng Phong, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Nhật Thuy như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Koi Coffee, Phước Đông