Cafê Hoa Sứ, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G2V4+676, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0817 286 386
Trang web
Vị trí chính xác 115.430.335, 10.600.563


Địa chỉ Cafê Hoa Sứ ở đâu?

G2V4+676, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafê Hoa Sứ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Lâu Đài, TT. Hoà Thành