CAFE HẠT TÂY NINH, Long Thành Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường 30, Đường, Nguyễn Chí Thanh, Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 246 00 39
Trang web
Vị trí chính xác Thái Bình, Cửa hàng cà phê


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Ngọc Thu, Long Thành Bắc