Cafe Gió và Nước, Phú Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XM7F+W75, Trần Bình Trọng, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3813 085
Trang web giovanuoc.vn
Vị trí chính xác 10.964.762, 1.066.732.207


Địa chỉ Cafe Gió và Nước ở đâu?

XM7F+W75, Trần Bình Trọng, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Gió và Nước như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà sửa ăn vặt chip tea, TT. Hoà Thành