Cafe Cỏ mây Tây Ninh, Khu phố 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Đường Trương Tùng Quân, Khu phố 5, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 801 10 18
Trang web
Vị trí chính xác 11.318.636.399.999.900, 10.610.461.149.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  YAMA COFFEE TEA DESSERT CN VINCOM, Khu phố 1