Cafe Chợ Đồ Cổ, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 311/27 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 273 11 27
Trang web
Vị trí chính xác 10.819.947.299.999.900, 10.669.874.879.999.900


Địa chỉ Cafe Chợ Đồ Cổ ở đâu?

311/27 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Chợ Đồ Cổ như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  karaoke nhớ hoài, TT. Châu Thành