Cafe Bin Bo, An Tịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29CX+73X, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3880 145
Trang web
Vị trí chính xác 110.207.257, 10.639.772.459.999.900


Địa chỉ Cafe Bin Bo ở đâu?

29CX+73X, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Bin Bo như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kem Bố Già, Phường 8