Cafe Bất Động Sản – Hoà Cường Nam

Địa chỉ: 28 Trần Đức Thảo, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại: 096 631 93 69

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 16.034.593,10.821.559.909.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cafe Bất Động Sản ở đâu?

Trả lời: 28 Trần Đức Thảo, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cafe Bất Động Sản là bao nhiêu?

Trả lời: 096 631 93 69

Hỏi: Cafe Bất Động Sản mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Hỏi: Website của Cafe Bất Động Sản là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  JEEPGO Tropical Specialty Coffee & Cocktails, Chánh Nghĩa