Cá Rồng Hùng Anh, Phú Thọ Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 747 Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 436 96 93
Trang web google.com
Vị trí chính xác 10.783.603.699.999.900, 1.066.360.497


Địa chỉ Cá Rồng Hùng Anh ở đâu?

747 Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cá Rồng Hùng Anh như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trại chim & cá kiểng Đại Toàn, Hiệp Ninh