Cà phê Ngọc Sương, An Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28JJ+P7V, An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 794 97 33
Trang web
Vị trí chính xác 110.318.538, 10.633.065.959.999.900


Địa chỉ Cà phê Ngọc Sương ở đâu?

28JJ+P7V, An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Ngọc Sương như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Coffee 3S, Phường 3