Cà phê Gió Đồng, Long Thành Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74WP+6H3, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0397 679 119
Trang web
Vị trí chính xác 11.295.502.299.999.900, 1.061.364.098


Địa chỉ Cà phê Gió Đồng ở đâu?

74WP+6H3, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Gió Đồng như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lucky - Coffee and Eatery, TT. Châu Thành