Cà phê Container, Bầu Đồn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT782, Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 930 31 33
Trang web
Vị trí chính xác 11.171.790.399.999.900, 10.631.306.079.999.900


Địa chỉ Cà phê Container ở đâu?

ĐT782, Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Container như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-21:30], Chủ Nhật:[05:30-21:30], Thứ Hai:[05:30-21:30], Thứ Ba:[05:30-21:30], Thứ Tư:[05:30-21:30], Thứ Năm:[05:30-21:30], Thứ Sáu:[05:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà Phê HOA TRANH, Long Thuận