Cà phê Chỗ Cũ, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ H536+WWJ, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 861 37 93
Trang web
Vị trí chính xác 11.554.830.899.999.900, 1.061.622.543


Địa chỉ Cà phê Chỗ Cũ ở đâu?

H536+WWJ, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Chỗ Cũ như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Nguyên Phong, TT. Dương Minh Châu