Cà phê Chim cảnh Việt, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Hẻm số 13 Ba Mươi tháng Tư, Khu phố 4, Tây Ninh, 840000, Việt Nam
Số điện thoại 090 714 11 40
Trang web
Vị trí chính xác 11.302.825, 1.060.990.818


Địa chỉ Cà phê Chim cảnh Việt ở đâu?

10 Hẻm số 13 Ba Mươi tháng Tư, Khu phố 4, Tây Ninh, 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Chim cảnh Việt như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Sắc Màu, Khu phố 4